P.U. PLUS

Zarządzanie

nieruchomościami

WIEDZA DOŚWIADCZENIE I UCZCIWOŚĆ

Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Kazimierz Cichosz istnieje na białostockim rynku nieruchomości od 1997r. Jesteśmy firmą zarządzającą i administrującą nieruchomościami, specjalizującą się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Posiadamy bogate doświadczenie, które pomaga nam oferować usługi na najwyższym poziomie. Możecie Państwo liczyć na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości jest właściciel firmy Kazimierz Cichosz, który zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z póź. zm. posiada licencję zawodową nr 9523, co uprawnia firmę do świadczenia usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Właścicielom nieruchomości proponujemy kompleksową obsługę nieruchomości w ramach zarządu zwykłego, a w szczególności prowadzenie czynności administracyjnych, zapewnienie pełnej konserwacji i utrzymania technicznego nieruchomości, czystości i porządku oraz pełną obsługę rozliczeniową.

Kazimierz Cichosz

Zarządca nieruchomości nr lic. 9523

Nasze atuty to

Profesjonalizm

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę, rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam umową obowiązków. W pełni zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, by usługi w zakresie zarządzania/administrowania świadczone były na odpowiednim poziomie i z właściwym zaangażowaniem. Naszymi działaniami staramy się wykazać, iż powierzając nam zarządzanie/administrowanie nieruchomością zyskujecie Państwo nie tylko zarządcę/administratora, ale także rzecznika swoich praw i interesów.

Doświadczenie

Mamy 21 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, ponieważ w tym zakresie firma prowadzi działalność od 1997r. Naszą specjalnością jest przede wszystkim świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Nowoczesność

Wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości - profesjonalne oprogramowanie, archiwizację danych, komunikację również za pomocą poczty elektronicznej - sprawiające, że współpraca z nami jest po prostu wygodna i bezpieczna.

Rzetelność

Jesteśmy pewni, że każda Wspólnota Mieszkaniowa odnajdzie w naszej firmie rzetelnego i sprawdzonego partnera, który dobrze zadba o Państwa nieruchomość.

Bezpieczeństwo

Naszym celem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie optymalizacji kosztów obsługi nieruchomości.

Elastyczność

Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby zarządzanych przez nas Wspólnot. Często wykraczamy poza zakres obowiązków objętych umową.

Odpowiedzialność

Firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Szybkość

Atutami naszej firmy są: profesjonalizm, rzetelność i przejrzystość rozliczeń finansowych oraz szybkość w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych do nas przez właścicieli.

Dynamiczność

W obecnej dobie jest potrzebna dynamizacja zarządzania nieruchomościami i dostosowanie nieruchomości do zmieniających się sytuacji na rynku. I to Państwu chcemy zapewnić.

W ramach naszych usług zapewniamy Państwu

Utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości (wewnątrz budynków oraz na terenie posesji).

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia każdego roku przed terminem zebrania sprawozdawczego.

Pobieranie od właścicieli zaliczek i należności za media. Pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.

Przygotowywanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków oraz wywozu nieczystości i innych mediów związanych z daną nieruchomością.

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów Zarządu nieruchomością wspólną.

Rozliczanie się z Urzędami Skarbowymi oraz składanie deklaracji PIT-8.

Udzielanie informacji o stanie kont oraz zapewnienie wglądu do ksiąg finansowych danej wspólnoty.

Organizowanie zebrań właścicieli lokali na ich wniosek.

Comiesięczne wystawianie faktur za ponoszone koszty.

Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i ich aktualizowanie.

Natychmiastowe przeprowadzanie bieżących napraw i drobnych remontów.

Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego.

Zapewnienie w częściach wspólnych nieruchomości obsługi hydraulika, elektryka i konserwatora.

Zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z wykonywaniem czynności zarządzania, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.

Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali - dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

Uzyskanie numeru REGON, NIP oraz otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną poprzez rachunek bankowy, reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Statystycznym, Skarbowym i Bankiem.

Zapewnienie i nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, podgrzania ciepłej wody, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, zapewnienie pogotowia technicznego.

Organizowanie zebrań rocznych wspólnoty mieszkaniowej w terminie do 31 marca każdego roku, w celu przedstawienia sprawozdania finansowego oraz przygotowania projektów planów finansowych i operacyjnych zgodnie z wolą właścicieli nieruchomości. Przygotowywanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg stanu na 31 grudnia każdego roku.

Przedsiębiorstwo Usługowe „PLUS”

Zarządzanie nieruchomościami
Kazimierz Cichosz
ul. Stary Rynek 2 lok. 1
15-030 Białystok
Tel. 85-741-72-18
Tel. kom. 604254316
e-mail biuro@puplus.eu